Maandelijkse archieven: juli 2011


Congres: kleinschalig wonen in de dagelijkse praktijk

Reed Business, Events Gezondheidszorg organiseert op donderdag 29 september a.s. een congres voor beleidsmakers, managers in de zorg én beroepsbeoefenaars in de zorg. Het congres “kleinschalig wonen, de dagelijkse praktijk” is bedoeld voor straters en gevorderden, en gaat in op verschillende aspecten waar je bij kleinschalig wonen mee te maken […]

Deel dit met je netwerk:

IKNL ontwikkelt werkmappen voor palliatieve verzorgenden

Het Integraal Kankercentrum Nederland heeft een denk- en werkmethode ontwikkeld, de box “signalering in de palliatieve fase”, om verzorgenden te helpen problemen te signaleren en in kaart te brengen. Verzorgenden in de pallaitieve sector signaleren vaak als eerste een verandering in conditie, ADL of gedrag. Door deze veranderingen goed in kaart te brengen […]

Deel dit met je netwerk:

Engelse verpleegkundigen krijgen richtlijnen Social Media

In Engeland waarschuwt men de verpleegkundigen geen vrienden te worden met hun cliënten via Facebook of Twitter. Hyves wordt niet genoemd omdat dat een typisch Nederlands netwerk is). De Engelse beroepsvereniging van verpleeg- en verloskundigen heeft dat opgenomen in haar richtlijnen. Door contacten via social media af te wijzen wordt het […]

Deel dit met je netwerk:

Motie over tempo toetreden zzp-ers – AWBZ zorg aangenomen

Op 30 juni heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen om ervoor te zorgen dat zzp-ers sneller AWBZ zorg kunnen leveren, zonder problemen. Lex Tabak schreef daar een column over, waar kort samengevat het volgende in te lezen is: De regeringscoalitie lijkt vastbesloten vast te houden aan de bezuinigingsplannen zoals […]

Deel dit met je netwerk: