Maandelijkse archieven: mei 2013


CBS: zorgopleidingen zijn populairder dan ooit

Met ruim 22.500 diploma’s in het mbo en hbo in het schooljaar 2008/2009 behoren zorgopleidingen tot de meest populaire in het beroepsonderwijs. Dit constateert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Succes Het CBS constateert dat in 2009 voor het eerst meer dan 20 duizend deelnemers slaagden voor een opleiding […]

Deel dit met je netwerk:

CAO VVT opgezegd door vakbonden

De CAO van verpleeg- en verzorgingshuizen en de thuiszorg loopt tot 1 maart 2012. De vakbonden ABVAKABO, FNV, NU ’91 en CNV PUBLIEKE ZAKEN, geven aan dat ze in een nieuwe CAO verbeteringen aan willen brengen. Daarvoor moet de CAO, die op 14 december 2011 verbindend werd verklaard, officieel worden […]

Deel dit met je netwerk:

ZZP-ers voor wijkzorg

We zijn  op zoek naar zelfstandige zorgverleners voor het verlenen van zorg in de regio Nijmegen – Den Bosch – Oss. Als wijkverpleegkundige / IG-er verricht je verzorgende en verpleegtechnische handelingen bij de cliënt thuis. Je werkt aan de hand van een zorgplan, waarin werkzaamheden en afspraken in overleg met de […]

Deel dit met je netwerk:

AWBZ en zelfstandige zorgondernemers: het blijft een probleem

De consequenties van de wijzigingen met betrekking tot het PGB blijven voor zelfstandige zorgverleners niet zonder gevolgen. De maatregelen die het kabinet in wil gaan stellen leiden er ongetwijfeld toe dat meer zelfstandige zorgondernemers zich gaan richten op het aanbieden van AWBZ zorg. Maar dat gaat niet zonder slag of […]

Deel dit met je netwerk:

Akkoord nieuwe CAO

Zaterdag 19 november j.l. hebben de werkgeversorganisaties en de vakbonden een akkoord bereikt over de nieuwe CAO VVT (Verpleging, verzorging, thuiszorg). De wet gelijke behandeling leverde nogal wat struikelblokken op met betrekking tot de leeftijdsuren. De ouderenregelingen staan hierdoor nogal onder druk. Nu is de afspraak gemaakt dat de situatie […]

Deel dit met je netwerk:

zzp-er in de zorg en BTW

Er is al heel wat over te doen geweest en het zal in de toekomst nog wel vaker besproken en behandeld worden: wanneer ben je nu als zzp-er in de zorg wel of wanneer ben je niet BTW plichtig? Er bestaat nogal wat verwarring over en de wetgeving hiervoor staat […]

Deel dit met je netwerk: